Det finns idag många kulturobjekt runt omkring den lilla skånska staden Höganäs som bland annat förvaltas av Kullens hembygdsförening. Kullen, eller Kullaberg, har kulturobjekt i form av hus och gårdar som Himmelstorp, Hustoftagården och Klockargården, men också fem olika möllor utspridda över bygden i gott skick. Krapperups slott är ett av Skånes äldsta och bäst bevarande gods som dessutom omnämns som sevärdhet i Michelinguiden. Detta är idag privatägt och drivs av Gyllenstiernska Krapperpusstiftelsen. Ett besök runt om Höganäs berättar mycket om den sydsvenska historien och rivaliteten med Danmark. Området var bebyggt tidigt och du finner mycket vackert i de natursköna omgivningarna också.

Några kulturobjekt i och runt om Höganäs tillhör och drivs av Höganäs Museum och Konsthall. Museet är beläget i en över 200 år gammal byggnad som först inhyste en mjölkkvarn och gruvarbetarbostäder. Idag finns också en trädgård och nyare konsthall i anslutning till museet. Verksamheten förvaltar också en möblerad arbetarbostad samt en museigruva som visar hur vardagslivet såg ut för de många gruvarbetarna i Höganäs. Höganäs Museum och Konsthall har permanenta utställningar om förhistoria, stadshistoria, samt de båda Höganässönerna Nils Månsson Mandelgren och Peter P Lundh. Du hittar också keramikutställningar med konst och bruksföremål från 1800- och 1900-talet. Höganäs keramik är en viktig del av stadens historia.

Kulturobjekt från forna Sverige

Kulturobjekt och kulturpersonligheter från Höganäs

Många av de kulturobjekt som är utspridda runt om Kullabygden utanför Höganäs kan dateras ända tillbaka till 1300-talet. Krapperups slott är en av dessa kvarstående byggnader, medan de statligt ägda Kullagården och Klockaregårdens ålder fortfarande inte riktigt kan fastställas. Dessa gårdar i västra Kullaberg ansvarade för driften av Kullens fyr fram till 1800-talet. När turismen kom till Kullen, i början av 1800-talet, fick området liv och rörelse. Den samtidiga fotografen Peter P. Lundh lyckades fånga Kullabergs tidiga semesterfirare, byggnader, och natur runt Krapperups slott. Hans många bilder och texter berättar historien från området från förra sekelskiftet och är en viktig del av Höganäs’ kulturarv.